ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
PROSTORNI PLANOVI Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO

Prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO) Črnkovec - Zračna luka Zagreb - IZVAN SNAGE

Prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO) Črnkovec - Zračna luka Zagreb - IZVAN SNAGE - slika 1

 

Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 22. sjednici, održanoj 10. prosinca 2020. donijela je Odluku o stavljanju izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec – Zračna luka Zagreb.

 

Odluka o stavljanju izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb objavljena je u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 43/20.

 

Sažetak za sjednicu Županijske skupštine, s obrazloženjem stavljanja izvan snage, objavljen je OVDJE.

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb na svojoj 19. sjednici, održanoj 20. rujna 2012. godine.

 

Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb objavljena je u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 23/12.

 

Izrađivač ovog Prostornog plana bio je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

 

Elaborat PPPPO Črnkovec - Zračna luka Zagreb sastoji se od Osnovnog dijela i Obveznih priloga:

 

1. OSNOVNI DIO PLANA

 I.1. TEKSTUALNI DIO

Osnovni dio Plana

 

I.2. GRAFIČKI DIO

I.2.1. KARTOGRAFSKI PRIKAZI U MJERILU 1:25.000

1. Korištenje i namjena prostora

2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

 

I.2.2. KARTOGRAMI U MJERILU 1: 80.000 i 1:50.000

 

 

II. OBVEZNI PRILOZI

Obvezni prilozi - 1. dio

Obvezni prilozi - 2. dio

 

III. ODLUKA O DONOŠENJU

Odluka o donošenju PPPPO Črnkovec - Zračna luka Zagreb