ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
PROSTORNI PLANOVI

Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G

 

Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G - slika 1

Detaljan prikaz tijeka izrade i 

 donošenja PPUO/G-a

 

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine je dokument kojim se planira uređenje prostora jedinice lokalne samouprave.

 

Prostorni plan uređenja sadrži grafičke prikaze u mjerilu 1:25.000 te kartografske prikaze građevinskih područja izrađene na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5.000 i tekstualne opise te odredbe za provođenje plana.

 

Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G - slika 2 Karta teritorijalnog ustroja Zagrebačke županije

 

Ovi se planovi, po donošenju, dostavljaju Zavodu koji ih uvodi u Registar prostornih planova Zagrebačke županije i objavljuje u WEB-GIS pregledniku.

 

Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G - slika 3 Ulaz u WEB-GIS PREGLEDNIK