ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
STANJE U PROSTORU

Izvješće o stanju u prostoru 2004. – 2006.

Izvješće o stanju u prostoru 2004. – 2006. - slika 1

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU

2004. – 2006. GODINE

 

Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2004. - 2006. i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2006. - 2010. godine usvojeni su je 4. 5. 2006. i objavljeni  u „Glasniku Zagrebačke županije“ broj 9/06.