ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja, uspostavlja, vodi i održava Informacijski sustav prostornog uređenja za područje Zagrebačke županije. Zavod je, 2013. godine, izradio jedinstvenu bazu Registra prostornih planova na području Zagrebačke županije. Izvod iz Registra, prilagođen objavi na Internet stranicama Zavoda naziva se WEB GIS preglednik. WEB GIS preglednik sadrži osnovne podatke o važećim prostornim planovima a dostupni su podaci za razinu Prostornog plana Zagrebačke županije, Prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornih planova uređenja općina i gradova, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja. Registar prostornih planova i WEB GIS preglednik prostornih planova kontinuirano se ažuriraju novim podacima.

 

 WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - slika 1

 

  WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE