ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Donesene V. Izmjene i dopune PPUG Zaprešić
10. 06. 2022.

Donesene V. Izmjene i dopune PPUG Zaprešić

Donesene V. Izmjene i dopune PPUG Zaprešić

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), dovršio je izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića.

 

U četvrtak, 9. lipnja 2022. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića na kojoj je donesena Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića. Prostorni plan bit će objavljen u Informacijskom sustavu prostornog uređenja po utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana, koje će Zavod izraditi u zakonskom roku.

 

Slike: Izvod iz Konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUG Zaprešića, prezentacija na Vijeću: H. Kujundžić, 06.2022.

 

Donesene V. Izmjene i dopune PPUG Zaprešić - slika 1

 

Donesene V. Izmjene i dopune PPUG Zaprešić - slika 2