ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
O nama

Djelokrug rada i stručne reference

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i obuhvaća:
• izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
• izradu izvješća o stanju u prostoru,
• vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru ovlasti,
• pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
• pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
• izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnih urbanističkih planova,  urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan,
• i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.
Detaljniji pregled aktivnosti u Zavodu daje se na stranici  Poslovi Zavoda

 

Suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova

 

Ministarstvo prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine, povodom zahtjeva Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, a na temelju novog Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15, 118/18 i 110/19), izdalo je ovom Zavodu Suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

 

Suglasnost je izdana 31. ožujka 2017. godine, a odnosi se na obavljanje SVIH stručnih poslova prostornog uređenja, sukladno članku 2. stavku 1. točki 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 136/15).

 

Suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

 

Stručne reference Zavoda 

 

Djelokrug rada i stručne reference - slika 1   

Stručne reference Zavoda (PDF)