ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Donesene VIII. Izmjene i dopune PPUO Križ
12. 03. 2021.

Donesene VIII. Izmjene i dopune PPUO Križ

Donesene VIII. Izmjene i dopune PPUO Križ

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), dovršio je izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ.

 

U četvrtak, 11. ožujka 2021. godine održana je 37. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ na kojoj je donesena Odluka o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ. Prostorni plan bit će objavljen u Informacijskom sustavu prostornog uređenja po utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana, koje će Zavod izraditi u zakonskom roku.

 

Slike: Izvod iz Konačnog prijedloga VIII. Izmjena i dopuna PPUO Križ, foto: V. Štokić, 02.2021.

 

Donesene VIII. Izmjene i dopune PPUO Križ

 

Donesene VIII. Izmjene i dopune PPUO Križ 1