ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Donesene VIII. Izmjene i dopune PPUO Pisarovina
28. 09. 2022.

Donesene VIII. Izmjene i dopune PPUO Pisarovina

Donesene VIII. Izmjene i dopune PPUO Pisarovina

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), dovršio je izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina. U utorak, 27. rujna 2022. godine održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Pisarovina na kojoj je donesena Odluka o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina. Sjednici su, ispred Zavoda, prisustvovale Suzana Vujčić, odgovorna voditeljica izrade Prostornog plana i Andrea Galić, voditeljica Odsjeka za infrastrukturni sustav i GIS, koje su odgovarale na pitanja vijećnika. Prostorni plan bit će objavljen u Informacijskom sustavu prostornog uređenja po utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana, koje će Zavod izraditi u zakonskom roku.

 

Slike: Izvod iz Konačnog prijedloga VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina, foto: S. Vujčić, A. Galić.

 

Donesene VIII. Izmjene i dopune PPUO Pisarovina - slika 1

 

Donesene VIII. Izmjene i dopune PPUO Pisarovina - slika 2

  

Donesene VIII. Izmjene i dopune PPUO Pisarovina - slika 3