ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Donesene  X. Izmjene i dopune PPUG Jastrebarsko koje je izradio Zavod
15. 12. 2023.

Donesene X. Izmjene i dopune PPUG Jastrebarsko koje je izradio Zavod

Donesene  X. Izmjene i dopune PPUG Jastrebarsko koje je izradio Zavod

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), dovršio je izradu X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko. U četvrtak, 14. prosinca 2023. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog na kojoj je donesena Odluka o donošenju X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko. Konačni prijedlog prostornog plana prezentirao je odgovorni voditelj izrade Hrvoje Kujundžić. Prostorni plan bit će objavljen u Informacijskom sustavu prostornog uređenja po utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana, koje će Zavod izraditi u zakonskom roku. Na istoj sjednici donesene su i VIII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana te VIII. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio centra Jastrebarskog.

 

Donesene  X. Izmjene i dopune PPUG Jastrebarsko koje je izradio Zavod - slika 1

 

Donesene  X. Izmjene i dopune PPUG Jastrebarsko koje je izradio Zavod - slika 2

 

Donesene  X. Izmjene i dopune PPUG Jastrebarsko koje je izradio Zavod - slika 3

     Slike: H. Kujundžić, M. Meštrić, 12.2023.