ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Dopunjen i obnovljen WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“
10. 11. 2021.

Dopunjen i obnovljen WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“

Dopunjen i obnovljen WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“

Krajem listopada 2021. godine dovršeno je ažuriranje WEB GIS portala pod nazivom „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“  i objavljeno na internetskim stranicama Zavoda. Postojeća aplikacija dopunjena je podacima iz najnovijeg „Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine“, koje je usvojila Županijska skupština Zagrebačke županije u veljači ove godine i koje je objavljeno u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 8/2021

 

Aplikacija je ažurirana najnovijim podacima iz područja demografije (prirodni prirast, migracije), podacima iz prostornih planova donesenih do svibnja 2021. godine (namjena površina i stanje izrade prostornih planova), podacima o indeksu razvijenosti, podacima o cestovnoj i željezničkoj infrastrukturi, podacima o vodoopskrbi i kemijskom stanju voda, podacima o duljinama dalekovoda u visokonaponskoj mreži te novim podacima o zaštićenim kulturnim dobrima i prirodnim vrijednostima. Podaci se mogu pregledavati za cijelu Županiju i za svaku jedinicu lokalne samouprave posebno. Ovom objavom podataka o stanju u Prostoru Zagrebačke županije na Internetskim stranicama još jednom smo pokazali da Izvješće o stanju u prostora ne mora biti samo statičan dokument već da se, kroz skladno oblikovanu i svima pristupačnu  aplikaciju, može približiti građanima.

 

Aplikaciju su kreirali i ažurirali Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije i tvrtka GDi d.o.o. iz Zagreba. Prilagođena je i korištenju na mobilnim uređajima. WEB GIS portalu „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ možete pristupiti s naslovne stranice Zavoda www.zpuzz.hr ili izravno, klikom na ovaj LINK.

 

Dopunjen i obnovljen WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ - slika 1

 

Dopunjen i obnovljen WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ - slika 2

 

Dopunjen i obnovljen WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ - slika 3

 

Dopunjen i obnovljen WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ - slika 4