ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Dovršen Nacrt konačnog prijedloga VII. Izmjena PPZŽ i Izvješće o Ponovnoj javnoj raspravi
28. 08. 2020.

Dovršen Nacrt konačnog prijedloga VII. Izmjena PPZŽ i Izvješće o Ponovnoj javnoj raspravi

Dovršen Nacrt konačnog prijedloga VII. Izmjena PPZŽ i Izvješće o Ponovnoj javnoj raspravi

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, odgovorni voditelj izrade prostornog plana, u suradnji s nositeljem izrade, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, izradio je u propisanom roku Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. U Izvješću su objedinjeni i odgovori na primjedbe u ponovnoj javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana na okoliš, koje je izradio stručni izrađivač Strateške studije, Oikon d.o.o. iz Zagreba. U kolovozu 2020. Izvješće je dopunjeno mišljenjima Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Ministarstva unutarnjih poslova, koja su zaprimljena krajem srpnja i početkom kolovoza. Na Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana i Strateške studije u ponovnoj javnoj raspravi ukupno je zaprimljeno 100 pojedinačnih primjedbi, prijedloga i mišljenja, od ukupno 50 podnositelja. Od toga se na prostorni plan odnose 72 mišljenja, primjedbe i prijedloga, a na stratešku studiju 28. Ukupno je prihvaćeno ili djelomično prihvaćeno više od 60% mišljenja, prijedloga i primjedbi. Preostale, koje nisu mogle biti prihvaćene, ne rješavaju se Prostornim planom Županije ili nisu predmet ponovne javne rasprave.

 

Sukladno prihvaćenim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama Zavod je izradio Nacrt konačnog prijedloga prostornog plana te ga dostavio nositelju izrade za potrebe ishođenja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Nositelj izrade prostornog plana objavio je, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi na mrežnim stranicama Ministarstva (Link) i Zagrebačke županije (.pdf)

 

Dovršen Nacrt konačnog prijedloga VII. Izmjena PPZŽ i Izvješće o Ponovnoj javnoj raspravi