ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Dovršen novi WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije
14. 10. 2022.

Dovršen novi WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

Dovršen novi WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

Početkom listopada 2022. dovršen je novi WEB GIS preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije. Nakon desetak godina korištenja postojeća aplikacija, na kojoj su objavljeni svi  prostorni planovi s područja Zagrebačke županije, dobila je novi dizajn i nove korisne funkcije. Time su prostorni planovi postali još pristupačniji stručnim korisnicima, ali i svim zainteresiranim građanima. Ulaskom u aplikaciju otvara se glavni izbornik s nazivima svih gradova i općina na području Zagrebačke županije, čime je omogućeno pretraživanje prostornih planova prema nazivu općine ili grada. Odabirom svakog naziva otvaraju se prostorni planovi svih razina koje je donijela jedinica lokalne samouprave: prostorni plan uređenja (PPU), generalni urbanistički plan (GUP), urbanistički planovi uređenja (UPU) i detaljni planova uređenja (DPU). Odabirom naziva Zagrebačke županije u izborniku se otvara  Prostorni plan Zagrebačke županije (PPZŽ) i dva prostorna plana posebnih obilježja (PPPPO) koji dijelom zahvaćaju prostor Županije: Prostorni plan Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje i Prostorni plan Parka prirode Medvednica. U aplikaciju su uneseni podaci (odluke o izradi i donošenju) za više od 400 prostornih planova, a više od 1000 kartografskih prikaza može se pregledavati za 195 posljednjih važećih izmjena i dopuna, koje se redovito ažuriraju. Karte su georeferencirane i objavljene u rasterskom formatu, sukladno uputama nadležnog Ministarstva za obradu planova u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU). Novost je i da se istodobno može pregledavati veći broj prostornih planova istih ili različitih razina, u različitim gradovima i općinama, a količina otvorenih podataka ovisi samo o snazi naših računala ili laptopa.

 

Dovršen novi WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije - slika 1 Dovršen novi WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije - slika 2

 

Novi preglednik ažuriran je podacima iz novog Katastra, najnovijim podacima o javnim cestama te granicama poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije. Ovi podaci mogu se preklapati s prostornim planovima, a omogućena su i brojna pretraživanja od kojih izdvajamo najviše korišteno pretraživanje po broju katastarske čestice. Odabirom čestice možemo utvrditi koja je njezina namjena u prostornom planu, je li smještena unutar ili izvan građevinskog područja i sl. Pretraživanje planova moguće je i prostornim odabirom (crtanjem točke, linije, poligona), ali najbolje da se u mogućnosti ove aplikacije korisnici sami uvjere i otkriju funkcije koje im najbolje odgovaraju. Zaključno, objavom prostornih planova u novoj aplikaciji svi prostorni planovi s područja Zagrebačke županije još su lakše i brže dostupni građanima.

U suradnji s tvrtkom GDi, aplikaciju je kreirao Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije koji redovito obrađuje, ažurira i priprema planove za objavu. WEB GIS pregledniku prostornih planova može se pristupiti s mrežne stranice Zavoda www.zpuzz.hr ili sa stranica Zagrebačke županije.

 

Dovršen novi WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije - slika 3

 

Dovršen novi WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije - slika 4

 

Dovršen novi WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije - slika 5

 

Dovršen novi WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije - slika 6

 

Dovršen novi WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije - slika 7