ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Dovršena 1. faza unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije u 2019. godini
27. 08. 2019.

Dovršena 1. faza unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije u 2019. godini

Dovršena 1. faza unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije u 2019. godini

U okviru unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije u 2019. godini, djelatnici Zavoda u  suradnji s tvrtkom GDi d.o.o. iz Zagreba, dovršili su ažuriranje „WEB GIS preglednika prostornih planova na području Zagrebačke županije“ novim digitalnim katastarskim planovima zaprimljenim od Državne geodetske uprave u ožujku 2019., kao i novom, objedinjenom kartom namjene površina za sve gradove i općine na području Zagrebačke županije. Do srpnja 2019. godine u WEB GIS preglednik prostornih planova Zavod je implementirao 14 novo donesenih prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina.

 

 Dovršena 1. faza unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije u 2019. godini

 

Podsjećamo, WEB GIS preglednik prostornih planova sadrži sve razine planova – od Prostornog plana Zagrebačke županije (PPZŽ) i prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPPO) do prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina na području Zagrebačke županije: prostorni planovi uređenja (PPU), generalni urbanistički planovi (GUP), urbanistički planovi uređenja (UPU) i detaljni planovi uređenja (DPU). Osim pregleda grafičkog i tekstualnog dijela prostornih planova, na Pregledniku je omogućeno pretraživanje pojedine lokacije po broju katastarske čestice, dodavanje javno dostupnih .wms servisa i dr.

 

Također, u prvom dijelu 2019. godine, u suradnji s tvrtkom GDi d.o.o., Zavod je ažurirao WEB GIS portal „Stanje u prostoru Zagrebačke županije“ dvjema novim tematskim kartama. Uneseni su podaci Hrvatskih voda iz ožujka 2019. o stanju vodnih tijela na području Zagrebačke županije, kao i statistički podaci o broju važećih prostornih planova i planova u izradi za svaki grad i općinu Zagrebačke županije. U tijeku je daljnja dopuna i korekcija podataka s ciljem lakšeg pretraživanja podataka o vodnim tijelima.

 

Dovršena 1. faza unaprjeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije u 2019. godini 1

 

U drugom dijelu 2019. planirano je ažuriranje i treće WEB GIS aplikacije na stranicama Zavoda - aplikacije "Perspektivne poduzetničke zone Zagrebačke županije" novim podacima Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije.