ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Dovršena Strateška studija o utjecaju VII. Izmjena Prostornog plana Županije za povjerenstvo i ugrađene mjere u Prostorni plan
10. 10. 2019.

Dovršena Strateška studija o utjecaju VII. Izmjena Prostornog plana Županije za povjerenstvo i ugrađene mjere u Prostorni plan

Dovršena Strateška studija o utjecaju VII. Izmjena Prostornog plana Županije za povjerenstvo i ugrađene mjere u Prostorni plan

Izrađivač Strateške studije o utjecaju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije na okoliš, tvrtka Oikon d.o.o. temeljem prihvaćenih primjedbi, prijedloga i mišljenja s javne rasprave dovršio je izradu Studije te pripremio mjere za ublažavanje utjecaja na okoliš za Povjerenstvo za stratešku procjenu. Stručni izrađivač Plana, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije je temeljem prihvaćenih primjedbi, prijedloga i mišljenja s javne rasprave izradio Nacrt prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije za ponovnu javnu raspravu te ugradio navedene mjere za razmatranje na Povjerenstvu. Tijekom ljetnih mjeseci izrađivaču Studije su dostavljeni dodatni podaci za potrebe analize, osobito, višenamjenskog hidrotehničkog sustava (VHS) Zaprešić (tehničko-projektni podaci) kako bi mogao doraditi Studiju. Po donošenju mišljenja Povjerenstva o cjelovitosti Studije i utvrđivanju Prijedloga VII. izmjena Prostornog plana provest će se ponovna javna rasprava.

 

SLIKA: Izvod iz Nacrta prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije za ponovnu javnu raspravu; Karta 1. Korištenje i namjena prostora

 

Dovršena Strateška studija o utjecaju VII. Izmjena Prostornog plana Županije za povjerenstvo i ugrađene mjere u Prostorni plan