ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Dovršena Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije - grafička primjena novog Pravilnika
19. 12. 2019.

Dovršena Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije - grafička primjena novog Pravilnika

Dovršena Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije - grafička primjena novog Pravilnika

U okviru pripremnih aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije, tijekom 2019. godine izrađena je Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije u području grafičke primjene nacrta Pravilnika o prostornim planovima. Stručnu podlogu izradila je tvrtka Prior d.o.o. temeljem dostavljenih podataka preuzetih iz važeće prostorno-planske dokumentacije te radnog nacrta Pravilnika o prostornim planovima buduće generacije.

 

Stručna podloga se sastoji od tri osnovna poglavlja:

  • u Polazištima za izradu provedena je analiza nacrta Pravilnika o prostornim planovima s osvrtom na predložene osnovne elemente Pravilnika: relacijske i atributne tablice te model podataka i trenutnu praksu izrade prostornih planova u digitalnom okruženju.
  • izrađen je Model primjene nacrta Pravilnika o prostornim planovima na obuhvatu odabranog šireg područja Međunarodne zračne luke „Franjo Tuđman“ - izrađeni su primjeri za državnu, županijsku i lokalnu razinu kroz izradu kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena prostora, definirana je konkretna primjena programskih procedura i alata programskog paketa AutoCAD Map: kodova tema, atributnih tablica prema pridruženim klasifikacijama prijedloga Pravilnika usklađenih i primijenjenih na objektnim entitetima AutoCad-a (kroz primjenu slojeva i tematskih razina, topologija odnosno složenih poligon entiteta i objektnih tablica).
  • u Zaključku s prijedlogom za poboljšanje i dopunu nacrta Pravilnika o prostornim planovima predstavljen je prijedlog organizacije osnovne datoteke programskog paketa AutoCad Map radi zadržavanja interoperabilnosti prema ostalim GIS formatima zapisa, prijedlog mogućih poboljšanja i optimizacije tehnike rada prilikom primjene Pravilnikom zadanih elemenata obzirom na ograničenja / mogućnosti AutoCAD Map okruženja.

 

SLIKA: Prikaz grafičke primjene nacrta Pravilnika o prostornim planovima – kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora na obuhvatu odabranog šireg područja međunarodne  zračne luke „Franjo Tuđman“

 

Dovršena Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije - grafička primjena novog Pravilnika