ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Korekcija trase obilaznice Ivanić-Grada razmotrena na sastanku s Hrvatskim cestama
08. 09. 2023.

Korekcija trase obilaznice Ivanić-Grada razmotrena na sastanku s Hrvatskim cestama

Korekcija trase obilaznice Ivanić-Grada razmotrena na sastanku s Hrvatskim cestama

U okviru izrade Nacrta prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije predstavnici Zavoda održali su 8. rujna 2023. sastanak s predstavnicom Hrvatskih cesta, predstavnicima Grada Ivanić-Grada, stručnim izrađivačem izmjena Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada te predstavnicom nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije. Na sastanku je razmotren prijedlog Grada da se kroz izradu VIII. Izmjena Prostornog plana Županije, kao i kroz izmjenu Prostornog plana uređenja Grada koja je također u tijeku, razmotri korekcija planirane obilaznice Grada Ivanić-Grada prema rješenju iz Prometne studije Grada (prof. Lipovac, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Nakon razmatranja predložene trase utvrđene su manje korekcije koje se mogu provesti odmah kroz izmjenu planova te utvrđeni daljnji koraci za realizaciju eventualne nove državne ceste u budućem razdoblju.

 

Korekcija trase obilaznice Ivanić-Grada razmotrena na sastanku s Hrvatskim cestama - slika 1

 

Korekcija trase obilaznice Ivanić-Grada razmotrena na sastanku s Hrvatskim cestama - slika 2

Foto: dokumentacija Zavoda, 8.9.2023.