ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Luka
02. 03. 2021.

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Luka

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Luka

Općina Luka, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka za javnu raspravu, donesenog po načelniku Općine Luka dana 19. veljače 2021. godine, objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka.


Stručni izrađivač III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.


Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka održati će se u vremenu od 3.3.2021. do 10.3.2021. godine.


U navedenom razdoblju, Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Luka, Trg Sv. Roka 1, 10296 Luka, svakog radnog dana od 7.30 do 15,30 sati, te na mrežnim stranicama Općine Luka www.opcina-luka.hr.


Javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka održati će se u ponedjeljak 8.3.2021. godine s početkom u 12,00 sati u prostoru zgrade društvenog doma, Trg Sv. Roka 4, 10296 Luka.


Objavu javne rasprave i Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka možete pogledati na mrežnim stranicama Općine Luka: www.opcina-luka.hr

 

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Luka