ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena PPUG Zaprešića i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić
29. 11. 2021.

Objavljena Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena PPUG Zaprešića i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić

Objavljena Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena PPUG Zaprešića i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Zaprešića kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića za javnu raspravu te Zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića za javnu raspravu, objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića i Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića. Stručni izrađivač V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića i IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

 

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića te Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića trajat će 15 dana, a održat će se od 29. studenog 2021. do 13. prosinca 2021. Tijekom trajanja javne rasprave prijedlozi prostornih planova stavit će se na javni uvid svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8,00 do 15,00 na oglasnu ploču Grada Zaprešića na adresi Nova ulica 10 u Zaprešiću. Tijekom trajanja javne rasprave prijedlozi prostornih planova bit će dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Grada Zaprešića (www.zapresic.hr). Javno izlaganje Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića i Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića održat će se u četvrtak, 2. prosinca 2021., s početkom u 16,00 sati u Vršilnici u Kompleksu Novi dvori Jelačićevi, na adresi Aleja Đure Jelačića 1, u Zaprešiću.

 

Objavu javne rasprave i prijedloge prostornih planova možete pogledati na mrežnim stranicama Grada Zaprešića: www.zapresic.hr.

 

Objavljena Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena PPUG Zaprešića i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić - slika 1

 

Objavljena Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena PPUG Zaprešića i IV. Izmjena GUP-a Zaprešić - slika 2