ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena PPUO Brckovljani
23. 05. 2023.

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena PPUO Brckovljani

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena PPUO Brckovljani

Općina Brckovljani, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani za javnu raspravu, donesenog po načelniku Općine Brckovljani dana 18. svibnja 2023. godine, objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani. Stručni izrađivač VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Javna rasprava održat će se u vremenu od 29.5. do 05.06 2023. godine. Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u vijećnici Općine Brckovljani, svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 08:00 – 15:00 sati. Javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani održat će se 01.06.2023. godine s početkom u 10:00 sati, u vijećnici Općine Brckovljani, u naselju Brckovljani, Ulica kralja Zvonimira 9. Objavu javne rasprave i Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Plana možete pogledati na službenim internetskim stranicama Općine Brckovljani: http://www.brckovljani.hr/

 

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena PPUO Brckovljani - slika 1