ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Križ
12. 02. 2021.

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Križ

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Križ

Općina Križ, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i temeljem Zaključka o utvrđivanju Prijedloga VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ za javnu raspravu, donesenog po načelniku Općine Križ dana 5. veljače 2021. godine, objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ.

 

Stručni izrađivač VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

 

Javna rasprava o Prijedlogu VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ održat će se u vremenu od 15.2.2021. do 22.2.2021. godine. U navedenom razdoblju, Prijedlog VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati.

 

Javno izlaganje Prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ održat će se u srijedu, 17.2.2021. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Križ.

 

Objavu javne rasprave i Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Plana možete pogledati na službenim internetskim stranicama Općine Križ: www.opcina-kriz.hr

 

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Križ