ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina
27. 07. 2022.

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina

Općina Pisarovina, temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina za javnu raspravu, donesenog po načelniku Općine Pisarovina dana 22. srpnja 2022. godine, objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina. Stručni izrađivač VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Javna rasprava održat će se u vremenu od 28.7. do 12.8.2022. godine. Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostoru zgrade Općine Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 – 14:00 sati te na mrežnoj stranici Općine Pisarovina: www.pisarovina.hr. Javno izlaganje o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina održat će se u četvrtak, 28. srpnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati, u prostoriji vijećnice, na adresi Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina. Objavu javne rasprave i Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Plana  možete pogledati na službenim internetskim stranicama Općine Pisarovina: www.pisarovina.hr.

 

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina - slika 1