ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Kravarsko
24. 03. 2021.

Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Kravarsko

Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Kravarsko

Općina Kravarsko, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko za ponovnu javnu raspravu, donesenog po načelniku Općine Kravarsko dana 23. ožujaka 2021. godine, objavljuje ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko.


Stručni izrađivač III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.


Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko održat će se u vremenu od 26.3.2021. do 2.4.2021. godine.


U navedenom razdoblju, Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, svakog radnog dana od 7.30 do 15,30 sati, te na mrežnim stranicama Općine Kravarsko http://www.kravarsko.hr/prostorni-plan.


Javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko održat će se u utorak, 30.3.2021. godine s početkom u 10,00 sati u prostoru zgrade Društvenog doma, Trg Stjepana Radića 16, 10413 Kravarsko.


Objavu ponovne javne rasprave i Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko možete pogledati na mrežnim stranicama Općine Kravarsko: http://www.kravarsko.hr/prostorni-plan

 

Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Kravarsko - slika 1