ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Luka
22. 03. 2021.

Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Luka

Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Luka

Općina Luka, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka za ponovnu javnu raspravu, donesenog po načelniku Općine Luka dana 18. ožujka 2021. godine, objavljuje ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka.


Stručni izrađivač III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.


Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka održati će se u vremenu od 22.3.2021. do 29.3.2021. godine.


U navedenom razdoblju, Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Luka, Trg Sv. Roka 1, 10296 Luka, svakog radnog dana od 7.30 do 15,30 sati, te na mrežnim stranicama Općine Luka www.opcina-luka.hr.


Javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka održati će se u srijedu 24.3.2021. godine s početkom u 11,00 sati u prostoru zgrade društvenog doma, Trg Sv. Roka 4, 10296 Luka.


Objavu ponovne javne rasprave i Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka možete pogledati na mrežnim stranicama Općine Luka: www.opcina-luka.hr

 

Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Luka