ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije
26. 05. 2020.

Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije

Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije

Objavljena ponovna javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije

Nositelj izrade, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, objavio je ponovnu javnu rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Ponovna javna rasprava održat će se u razdoblju od 3. lipnja do 2. srpnja 2020. godine. Istovremeno će trajati i ponovna javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije na okoliš.

 

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog VII. izmjena i dopuna Plana i Strateška studija izložit će se na javni uvid na oglasnu ploču u sjedištu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije te na oglasne ploče u njegovim ispostavama. Uvid se može izvršiti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati na sljedećim adresama:

 1. Sjedište, Zagreb, Ivana Lučića 2a, VI. kat
 2. Ispostava Dugo Selo, Dugo Selo, Josipa Zorića 1
 3. Ispostava Ivanić-Grad, Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1
 4. Ispostava Jastrebarsko, Jastrebarsko, Vlatka Mačeka 2
 5. Ispostava Sveta Nedelja, Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5
 6. Ispostava Sveti Ivan Zelina, Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12
 7. Ispostava Velika Gorica, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 6
 8. Ispostava Vrbovec, Vrbovec, Ulica poginulih branitelja 4/1
 9. Ispostava Zaprešić, Zaprešić, Nova ulica 10
 10. Ispostava Samobor, Samobor, Trg kralja Tomislava 5.

U digitalnom obliku elaborati će se moći pogledati na mrežnim stranicama Zagrebačke županije: www.zagrebacka-zupanija.hr te u informacijskom sustavu prostornog uređenja na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: www.mgipu.hr dok se Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Plana može pogledati i na stranicama Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije: www.zpuzz.hr

 

Javno izlaganje o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Plana i o Strateškoj studiji održat će se, u skladu s naputkom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, 5. lipnja 2020. godine od 10,00 do 12,00 sati putem livestream servisa koji omogućuje interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja.

Livestream servisu može se pristupiti putem sljedećeg Iinka:

 

Zainteresirane osobe i sudionici ponovne javne rasprave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog VII. izmjena i dopuna Plana i Stratešku studiju mogu davati na način da tijekom javnog izlaganja postavljaju pitanja na koja će usmeno dobiti odgovor, zatim na način da tijekom javnog izlaganja daju svoje primjedbe i prijedloge u zapisnik, kao i na način da ih dostave u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom: „Ponovna javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Plana i o Strateškoj studiji“, do zaključno 2. srpnja 2020. godine.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prostornog plana i Strateške studije koji su u odnosu na prvotni Prijedlog VII. izmjena i dopuna Plana te Strateške studije izmijenjeni.

 

Objavu ponovne javne rasprave i Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Plana možete pogledati putem sljedećih poveznica:

 

 1. IZMJENA OBAVIJESTI O RASPRAVI - 9.6.2020.
 2. OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
 3. PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA