ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljena Ponovna javna rasprava o Prijedlogu X. Izmjena PPUG Jastrebarsko
23. 10. 2023.

Objavljena Ponovna javna rasprava o Prijedlogu X. Izmjena PPUG Jastrebarsko

Objavljena Ponovna javna rasprava o Prijedlogu X. Izmjena PPUG Jastrebarsko

Grad Jastrebarsko, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao Nositelj izrade, temeljem Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka Gradonačelnika od 20. listopada 2023. godine, objavljuje Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog. Stručni izrađivač X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Ponovna javna rasprava održat će se u vremenu od 23. do 30. listopada 2023. godine. U navedenom razdoblju, Prijedlog X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela, Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47/I. kat, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati, a bit će objavljen i na službenim stranicama Grada. Javno izlaganje Prijedloga X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog održat će se u četvrtak, 26. listopada 2023. s početkom u 10,00 sati u Gradu Jastrebarskom, Trg J. Strossmayera 13, soba broj 1 (vijećnica). Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornih planova za ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga prostornih planova koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog. Objavu ponovne javne rasprave i prijedlog prostornog plana možete pogledati na mrežnim stranicama Grada Jastrebarskog putem sljedeće POVEZNICE.

 

Objavljena Ponovna javna rasprava o Prijedlogu X. Izmjena PPUG Jastrebarsko - slika 1