ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Objavljeno Izvješće o javnoj raspravi o nacrtu prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage PPPPO Črnkovec - ZLZ
06. 07. 2020.

Objavljeno Izvješće o javnoj raspravi o nacrtu prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage PPPPO Črnkovec - ZLZ

Objavljeno Izvješće o javnoj raspravi o nacrtu prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage PPPPO Črnkovec - ZLZ

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, odgovorni voditelj izrade, u suradnji s nositeljem izrade, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, izradio je u propisanom roku Izvješće o javnoj raspravi o nacrtu prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec – Zračna luka Zagreb („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 23/12). 

 

U javnoj raspravi, u roku određenom u objavi javne rasprave, na adresu nositelja izrade pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrt Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Prostornog plana podnijelo je 5 podnositelja. Na javnom izlaganju mišljenja, prijedloge i primjedbe nije podnio niti jedan podnositelj. Od ukupno dostavljenih pet mišljenja i prijedloga prihvaćena su četiri, a odbijen samo jedan prijedlog koji nije predmet javne rasprave. Nositelj izrade prostornog plana objavio je Izvješće o javnoj raspravi na mrežnim stranicama Zagrebačke županije, stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te u Informacijskom sustavu prostornog uređenja ISPU.

 

Izvješće možete pogledati ovdje (PDF)

 

Objavljeno Izvješće o javnoj raspravi o nacrtu prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage PPPPO Črnkovec - ZLZ - slika 1