ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Obrada konačnih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije
29. 09. 2022.

Obrada konačnih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije

Obrada konačnih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije

Državni zavod za statistiku objavio je u rujnu 2022. godine konačne rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima stanovništva.  Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije izradio je usporednu tablicu broja stanovnika gradova i općina Zagrebačke županije, koristeći podatke Popisa iz 2011. i 2021. godine, kao i prikaz dobne strukture po gradovima i općinama prema posljednjem Popisu.

Broj stanovnika Zagrebačke županije iznosi 299.985 (5,55% manje nego 2011. godine - 317.606). Prema konačnim rezultatima broj stanovnika porastao je u Stupniku (+4,04%), Dugom Selu (+1,20%) i Svetoj Nedelji (+0,90%). U svim ostalim gradovima i općinama broj stanovnika se smanjio, najviše u Žumberku (-30,92%), Preseki (-22,03%) i Farkaševcu (-19,36%), što je vidljivo u tablici i na slici broj 1.

 

Tablica 1.Usporedba broja stanovnika u gradovima i općinama Zagrebačke županije 2011. i 2021. godine, razlika i promjena broja stanovnika 2021./2011.(izvor podataka: DZS, 2022.)

Obrada konačnih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 1

 

Slika 1.: Kretanje broja stanovnika 2021./2011.(izvor podataka: DZS, 2022.) 

Obrada konačnih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 2

  

Slika 2.: Broj stanovnika u gradovima i općinama Zagrebačke županije prema popisu 2021. godine (izvor podataka: DZS, 2022.) Obrada konačnih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 3

Odnos broja ženskog i muškog stanovništva ostao je podjednak rezultatima popisa 2011. godine - 51,59% ženskih i 48,41 muških stanovnika, međutim, dobna struktura stanovništva Zagrebačke županije ukazuje na sve veći udjel stanovništva starijeg od 60 godina, a pad mladog i zrelog stanovništva (slika 2.).

  

Slika 3.: Dobna struktura stanovništva Zagrebačke županije 2021. i 2011. godine.

Obrada konačnih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 4

 

 Najmanje mladog stanovništva je u općinama Žumberak (7,55%), Krašić (14,80%) i Pokupsko (16,20%), a najviše u Dugom Selu (22,91%) i Brckovljanima (21,87%). Najviše starog stanovništva je u općinama Žumberak (50,90%), Krašić (37,42%) i Dubrava (34,78%), a najmanje u Dugom Selu (24,28%) i Svetoj Nedelji (25,88%). Podaci su prikazani u tablici 2.

 

Tablica 2. Dobna struktura stanovništva u gradovima i općinama Zagrebačke županije (Izvor podataka: DZS, 2022.) 

Obrada konačnih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 5

Prema konačnim objavljenim podacima o stanovništvu prema narodnosti, od ukupnog broja stanovnika, u Zagrebačkoj županiji živi 96,65% Hrvata. Katolika je 83,35%, a  hrvatski jezik je materinski za 97,77% stanovnika. Hrvatsko državljanstvo ima 99,47% stanovnika.

Izvorni podaci prvih rezultata Popisa 2021. mogu se vidjeti na stranicama Državnog zavoda za statistiku.