ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Obrada prvih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije
21. 01. 2022.

Obrada prvih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije

Obrada prvih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije

Državni zavod za statistiku objavio je, sredinom siječnja 2022., prve rezultate Popisa stanovništva provedenog 2021. godine. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije izradio je usporedne tablice broja stanovnika po naseljima, gradovima i općinama Zagrebačke županije, koristeći podatke Popisa iz 2001., 2011. i 2021. godine, kao i prikaz gustoće stanovnika po gradovima i općinama u posljednja dva Popisa, koristeći posljednje službene podatke Državne geodetske uprave iz Registra prostornih jedinica 2020. godine. Prema prvim rezultatima Popisa 2021. broj stanovnika Zagrebačke županije smanjio se sa 317.606, koliko je iznosio 2011. godine, na 301.206 odnosno za 5,16%. Među gradovima na području Županije samo su Dugo Selo i Sveta Nedelja zabilježili porast broja stanovnika, a Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić bilježe pad broja stanovnika.

 

Usporedna tablica broja stanovnika u gradovima Zagrebačke županije 2001., 2011. i 2021. godine, razlika i promjena broja stanovnika 2021./2011. i gustoća naseljenosti 2021. godine

 

Obrada prvih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 1

 

Obrada prvih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 2 Grafički prikaz promjene broja stanovnika u gradovima Zagrebačke županije 2021./2011.

 

Iz tabelarnog prikaza broja stanovnika po općinama Zagrebačke županije vidljivo je da je Stupnik (+161, odnosno + 4,31%)  jedina od 25 općina u Zagrebačkoj županiji koja je zabilježila porast broja stanovnika. Najveći pad broja stanovnika zabilježen je u općini Žumberak (-273, -30,92%).

 

Usporedna tablica broja stanovnika u općinama Zagrebačke županije 2001., 2011. i 2021. godine, razlika i promjena broja stanovnika 2021./2011. i gustoća naseljenosti 2021. godine

 

Obrada prvih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 3

S obzirom na smanjenje broja stanovnika u Županiji, kao i u većini gradova i općina, smanjila se i gustoća naseljenosti. Na razini Županije gustoća naseljenosti smanjila se sa 103,73 na 98,4 st/km2. I dalje su najgušće naseljeni gradovi Sveta Nedelja (460,67 st/km2) i Zaprešić (449,47 st/km2) te općina Brdovec (289,55 st/km2). Najrjeđe naseljene ostaju općine Žumberak (5,54 st/km2 – 2011. godine: 8,02 st/km2) i Pokupsko (18,36 st/km2 – 2011. godine: 21,01 st/km2).

 

Gustoća naseljenosti 2021. godine

 

Obrada prvih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 4 

Gustoća naseljenosti 2011. godine

 

Obrada prvih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 5

 

Broj kućanstava se u međupopisnom razdoblju na području Županije smanjio za 1,58%. Pet jedinica lokalne  samouprave bilježi porast broja kućanstava (Dugo Selo, Sveta Nedelja, Samobor, Klinča Sela i Zaprešić), a ostale pad. Za razliku od broja kućanstava, broj stanova je u Zagrebačkoj  županiji porastao za 4,9%.  U 23 JLS broj stanova je porastao (najviše u općini Rakovec – za 39,03%), a u 11 se smanjio (najviše u Općini Žumberak – 6,69%).

 

Grafički prikaz promjene broja kućanstava 2021./2011.

 

Obrada prvih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 6

 

Grafički prikaz promjene broja stanova 2021./2011.

 

Obrada prvih rezultata Popisa stanovništva za područje Zagrebačke županije - slika 7

 

Među naseljima na području Zagrebačke županije od njih 694 samo je 114 zabilježilo porast broja stanovnika, u 11 je broj stanovnika ostao isti, a u ostalih 560 naselja zabilježen je pad. Prema Popisu 2021., broj naselja bez stanovnika je 9 (2011. bilo ih je 8). Tabelarni prikaz naselja sa usporednim podacima za 2011. i 2021. (izvod DZS, obrada Zavod) može se vidjeti u privitku na sljedećem LINKU. Izvorni podaci prvih rezultata Popisa 2021. mogu se vidjeti na stranicama Državnog zavoda za statistiku.