ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Održan radni sastanak u Općini Brckovljani i obilazak terena
19. 07. 2022.

Održan radni sastanak u Općini Brckovljani i obilazak terena

Održan radni sastanak u Općini Brckovljani i obilazak terena

S ciljem što kvalitetnije izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani čiju je izradu preuzeo ovaj Zavod, dana 19. srpnja 2022. održan je prvi radni sastanak u Općini Brckovljani. Sastanku su, ispred Općine prisustvovali načelnik Tihomir Đuras, Ivana Sabolić i osoba za daljnji kontakt ispred nositelja izrade, Tihomir Čekada, a ispred Zavoda ravnateljica Željka Kučinić, odgovorni voditelj izrade Plana Vitomir Štokić i Andrea Galić, voditeljica Odsjeka za infrastrukturni sustav i GIS. Na sastanku je Zavod službeno preuzeo od Općine dosad pristigle zahtjeve javnopravnih tijela te fizičkih i pravnih osoba za izmjenama i dopunama Plana, a zatim su razmotreni prijedlozi i potrebe Općine te potrebe usklađenja sa VII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije. Nakon utvrđivanja terminskog plana izrade uslijedio je kratak obilazak područja Općine. Time je započeo postupak izrade koji, u prvoj fazi, podrazumijeva detaljnu analizu pristiglih zahtjeva te izradu radnog Nacrta prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim zahtjevima i ciljevima koji su utvrđeni Odlukom o izradi Plana.

 

Foto: Općina Brckovljani i V. Štokić (07. 2022.)

 

Održan radni sastanak u Općini Brckovljani i obilazak terena - slika 1

 

Održan radni sastanak u Općini Brckovljani i obilazak terena - slika 2

 

Održan radni sastanak u Općini Brckovljani i obilazak terena - slika 3