ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Održan sastanak o radnom Nacrtu V. Izmjena i dopuna  PPUO Kloštar Ivanić
07. 09. 2022.

Održan sastanak o radnom Nacrtu V. Izmjena i dopuna PPUO Kloštar Ivanić

Održan sastanak o radnom Nacrtu V. Izmjena i dopuna  PPUO Kloštar Ivanić

U okviru savjetodavno – stručne suradnje koju Zavod pruža gradovima i općinama na području Zagrebačke županije u izradi prostornih planova, u utorak 6. rujna 2022. održan je sastanak u Općini Kloštar Ivanić. Sastanku su, osim načelnika Općine Kloštar Ivanić gospodina Željka Filipovića i drugih predstavnika Općine te ovog Zavoda, prisustvovali predstavnici Grada Ivanić-Grada, Hrvatskih cesta, projektnog ureda ZG-projekt d.o.o., kao i predstavnici stručnog izrađivača V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić- Arhitektonski atelier deset d.o.o. i V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tema sastanka vezana je uz planiranu trasu državne ceste Vrbovec – Kloštar Ivanić – Ivanić-Grad, koja je posljednjim idejnim rješenjem izmijenjena u odnosu na trasu iz važećih prostornih planova uređenja Općine Kloštar Ivanić i Grada Ivanić-Grada. Riječ je o manjem odstupanju koje nije u suprotnosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, ali je trasu potrebno u manjoj mjeri dodatno prilagoditi stanju na terenu te uskladiti u točki spoja između dvije jedinice lokalne samouprave. Na navedeno su upozorili predstavnici Zavoda u postupku pregleda Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUO Kloštar Ivanić te inicirali ovaj sastanak. Obzirom da je u tijeku izrada izmjena i dopuna prostornih planova za obje jedinice lokalne samouprave, dogovoreno je da će Hrvatske ceste dostaviti stručnim izrađivačima i ovom Zavodu posljednju varijantu trase iz idejnog rješenja planirane državne ceste Vrbovec – Kloštar Ivanić – Ivanić-Grad kako bi se ista, u odgovarajućem koridoru, unijela u prostorno plansku dokumentaciju.

Nakon sastanka predstavnice Zavoda koje su prisustvovale sastanku, Andrea Galić i Željka Kučinić, kratko su obišle područje Općine Kloštar Ivanić i ažurirale Fotodokumentaciju Zavoda.

 

Foto: Ž. Kučinić, 09.2022.

 

Održan sastanak o radnom Nacrtu V. Izmjena i dopuna  PPUO Kloštar Ivanić - slika 1

 

Održan sastanak o radnom Nacrtu V. Izmjena i dopuna  PPUO Kloštar Ivanić - slika 2