ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Održan sastanak o radnom Nacrtu VI. Izmjena i dopuna  PPUO Krašić
15. 02. 2022.

Održan sastanak o radnom Nacrtu VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić

Održan sastanak o radnom Nacrtu VI. Izmjena i dopuna  PPUO Krašić

Drugi radni sastanak u okviru izrade nacrta prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić održan je 15. veljače 2022. u Zavodu. Predstavnice Zavoda izvijestile su načelnika Općine Krašić, g. Josipa Petkovića Fajnika, o dopunama koje su provedene na kartografskim prikazima sukladno kasnije pristiglim inicijalnim zahtjevima građana i razvojnim planovima Općine a koji se odnose na proširenje građevinskih područja, planiranje turističkih zona, obilježavanje staze Stepinčev put i dr. Voditeljica izrade plana, Ana Sivrić Mihelić, predstavila je načelniku dorađene kartografske prikaze i Obrazloženje plana, suradnica u izradi plana, Suzana Vujčić, predstavila je dopunjene Odredbe za provođenje, a suradnica u izradi Andrea Galić promjene u prometnoj infrastrukturi. Ravnateljica Željka Kučinić s načelnikom je utvrdila okvirne rokove završne dorade nacrta plana (nakon detaljnog pregleda načelnika) te su zajedno utvrdili okvirni rok predaje krajem veljače te utvrđivanje za javnu raspravu u ožujku.

 

Foto: D. Duvančić, 02.2022.

 

 Održan sastanak o radnom Nacrtu VI. Izmjena i dopuna  PPUO Krašić - slika 1