ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Održan sastanak o radnom Nacrtu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina
05. 05. 2022.

Održan sastanak o radnom Nacrtu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina

Održan sastanak o radnom Nacrtu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina

Četvrti radni sastanak u okviru izrade nacrta prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina održan je 5. svibnja 2022. u Općini Pisarovina. Ispred Općine sastanku je prisustvovao načelnik Tomo Kovačić, uime izrađivača prostornog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije sastanku su prisustvovale odgovorna voditeljica izrade Suzana Vujčić i Andrea Galić, a ispred Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS d.d.) Joško Moser i suradnica. Središnja tema sastanka bilo je razmatranje zahtjeva HOPS d.d. dostavljenog u postupku izrade prostornog plana, kojim se traže manje korekcije trasa planiranih dalekovoda na području Općine. Također se razmatrala pozicija planirane TS 110kV za potrebe zone gospodarske namjene. S ciljem usklađenja predloženih korekcija sa stanjem u prostoru i planiranim građevinskim područjima, dio sastanka održan je na terenu gdje je dodatno razmotren i usuglašen navedeni zahtjev. U preostalom dijelu sastanka predstavnice Zavoda prezentirale su načelniku dopunjenu Analizu dostavljenih zahtjeva javnopravnih tijela i inicijalnih zahtjeva građana, kao i predložena rješenja u Nacrtu prostornog plana, koja su već ranije usuglašavana na radnim sastancima. Po završetku sastanka predstavnice Zavoda još su jednom obišle dijelove Općine Pisarovina kako bi utvrdile mogućnost prihvaćanja zahtjeva, a izbor fotografija s ovog i prethodnog obilaska objavljen je na stranici Zavoda: Aktualno - Foto dokumentacija.

 

Foto: Općina Pisarovina, S.Vujčić, A.Galić, R.Pišpek, 05.2022.

 

Održan sastanak o radnom Nacrtu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina - slika 1

  

Održan sastanak o radnom Nacrtu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina - slika 2

  

Održan sastanak o radnom Nacrtu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina - slika 3

  

Održan sastanak o radnom Nacrtu VIII. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina - slika 4