ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Održana Livestream javna izlaganja prostornih planova
05. 06. 2020.

Održana Livestream javna izlaganja prostornih planova

Održana Livestream javna izlaganja prostornih planova

Javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije

 

Održana Livestream javna izlaganja prostornih planova

 

Livestream javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije te Strateške studije o utjecaju VII. Izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije na okoliš održano je u petak, 5. lipnja 2020. godine u 10:00 sati putem YouTube kanala Zagrebačke županije. Izlaganje je održano u okviru Ponovne javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana i strateške studije.

 

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika nositelja izrade prostornog plana, Dragutina Stopića, prostorni plan su predstavili i na pitanja odgovarali predstavnici stručnog izrađivača prostornog plana, Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije - Željka Kučinić, Hrvoje Kujundžić i Andrea Galić. Stratešku studiju o utjecaju prostornog plana na okoliš prezentirala je predstavnica stručnog izrađivača, tvrtke Oikon d.o.o. iz Zagreba, Božica Šorgić.

 

U izlaganju su prikazana rješenja koja su izmijenjena prema prihvaćenim primjedbama iz javne rasprave. Od tristotinjak pristiglih prijedloga i primjedbi prihvaćen je veći dio, njih gotovo 70%. Među ostalim, prihvaćen je zahtjev za izmjenom koncepta ranije planirane hidroelektrane Zaprešić koji se mijenja na način da se briše akumulacija i, kroz daljnju razradu projektne dokumentacije, omogućuje utvrđivanje njezine točne lokacije, vrste i snage, sa najmanjim negativnim utjecajem na okoliš. Nadalje, izmijenjena je trasa novo planirane obilazne autoceste u istraživanju na području Grada Zaprešića i Ivanić-Grada, temeljem njihovih zahtjeva. Prihvaćeni su i zahtjevi za novim čvorovima (Samobor i Orle), uz suglasnost Hrvatskih autocesta. Definirane su odredbe za neposrednu provedbu prostornog plana unutar Površine za razvoj Zračne luke Franjo Tuđman za logističko-poslovni kompleks Cargo-City te hotelsko-poslovni kompleks Zagreb-Airport City. Planirane su i nove gospodarske i turističke zone, prema zahtjevima Svete Nedelje, Ivanić-Grada, Zaprešića, Velike Gorice i drugih jedinica lokalne samouprave.

 

Svi zainteresirani građani, koji su pratili izlaganje putem YouTube kanala Zagrebačke županije, mogli su postavljati pitanja pisanim putem na koja su, najvećim dijelom, odmah dobili odgovore. Na preostala pitanja odgovorit će se u okviru Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. Ponovna javna rasprava traje do 2. srpnja 2020.

 

Javno izlaganje Nacrta prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Prostornog plana Črnkovec – Zračna luka Zagreb

 

Livestream javno izlaganje Nacrta prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Prostornog plana Črnkovec – Zračna luka Zagreb  održano je u petak, 5. lipnja 2020. godine u 13:00 sati putem YouTube kanala Zagrebačke županije. Izlaganje je održano u okviru Javne rasprave o stavljanju izvan snage ovog prostornog plana.

 

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika nositelja izrade, Dragutina Stopića, prostorni plan i razloge za njegovo stavljanje izvan snage predstavila je ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije - Željka Kučinić. Na raspolaganju za odgovore na pitanja bili su i predstavnici Zavoda, Hrvoje Kujundžić i Andrea Galić, ali uživo nije bilo postavljenih pitanja. Javna rasprava traje do 17. lipnja 2020., do kad se mogu dostavljati pisane primjedbe i prijedlozi nositelju izrade prostornog plana.

 

Snimku Livestreama možete pogledati na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=rbWwtyHiY7o

 

Održana Livestream javna izlaganja prostornih planova 1