ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Održana prezentacija o planiranju željezničke pruge u Prostornom planu Zagrebačke županije
05. 11. 2021.

Održana prezentacija o planiranju željezničke pruge u Prostornom planu Zagrebačke županije

Održana prezentacija o planiranju željezničke pruge u Prostornom planu Zagrebačke županije

Na poziv organizatora 42. međunarodnog savjetovanja „Planiranje i projektiranje“ P&P 2021., koje je održano 4. i 5. studenog 2021. u Zagrebu, ravnateljica Zavoda Željka Kučinić izradila je stručni rad pod nazivom „Planiranje obilazne željezničke pruge Grada Zagreba u Prostornom planu Zagrebačke županije s obzirom na ekološku mrežu“.  U svojem radu osvrnula se na planiranje Nove obilazne teretne željezničke pruge za međunarodni promet „Zaprešić – Horvati – Rugvica – Brckovljani“ u posljednjim, VII., izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije, donesenim krajem 2020. godine. Usporedno s postupkom izrade izmjena i dopuna prostornog plana provodio se postupak strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš, kao i glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. Prikazala je provođenje postupka planiranja nove trase kroz zajedničku suradnju ovlaštene projektantske tvrtke GRANOVA d.o.o., nadležnog javnopravnog tijela HŽ Infrastruktura d.o.o., stručnog izrađivača prostornog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije i stručnog izrađivača strateške studije o utjecaju na okoliš OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju. Prikazala je lokacije izmještanja trase u postupku izrade zbog prolaska područjem ekološke mreže te predočila mjere ublažavanja utjecaja na okoliš i, posebno, na ekološku mrežu koje su ugrađene u prostorni plan.

 

Sažetu prezentaciju stručnog rada ravnateljica je održala 5. studenog 2021. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Prezentaciju možete pogledati ovdje:

 

Održana prezentacija o planiranju željezničke pruge u Prostornom planu Zagrebačke županije - slika 1

 

 

Održana prezentacija o planiranju željezničke pruge u Prostornom planu Zagrebačke županije - slika 2