ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Planirani zahvati u prostoru na području Grada Samobora razmotreni na sastanku s predstavnicima Grada
25. 09. 2023.

Planirani zahvati u prostoru na području Grada Samobora razmotreni na sastanku s predstavnicima Grada

Planirani zahvati u prostoru na području Grada Samobora razmotreni na sastanku s predstavnicima Grada

U okviru izrade Nacrta prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije predstavnici Zavoda održali su 22. rujna 2023. sastanak s predstavnicima Grada Samobora – gradonačelnicom dr.sc. Petrom Škrobot, predsjednikom Gradskog vijeća g. Miranom Šoićem te pročelnicima i suradnicima iz nadležnih upravnih odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije te za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju. Na sastanku su razmotreni ciljevi izrade VIII. Izmjena i dopuna Plana kao i potrebe Grada Samobora za planiranjem novih turističkih destinacija većih kapaciteta kroz Prostorni plan Županije, mogućnosti korekcije planiranog dalekovoda na granici s Gradom Sveta Nedelja te izmjene i dopune odredbi za provođenje u dijelu koji se odnosi na gradnju na poljoprivrednom zemljištu. Drugi dio sastanka odnosio se na izradu sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Samobora koja je započela te na potrebu žurnog usklađenja s ranijim Izmjenama Prostornog plana Zagrebačke županije. Predstavnici Zavoda ponudili su stručnu suradnju Gradu Samoboru u ovom postupku.

 

Planirani zahvati u prostoru na području Grada Samobora razmotreni na sastanku s predstavnicima Grada - slika 1

 

Planirani zahvati u prostoru na području Grada Samobora razmotreni na sastanku s predstavnicima Grada - slika 2Foto: dokumentacija Zavoda, 22.9.2023.