ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Potpisan Ugovor o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić
08. 10. 2021.

Potpisan Ugovor o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić

Potpisan Ugovor o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić

Načelnik Općine Krašić Josip Petković Fajnik i ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije Željka Kučinić potpisali su u Krašiću 8. listopada 2021. godine Ugovor o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić. Osim ravnateljice, potpisu Ugovora prisustvovala je iz Zavoda i Andrea Galić, voditeljica Odsjeka za infrastrukturni sustav i GIS. Zavod je izradu prostornog plana preuzeo po provedenom postupku nabave i ishođenoj suglasnosti župana, sukladno članku 27. Zakona o prostornom uređenju. Time je započeo postupak izmjena plana kojima će se stvoriti uvjeti za daljnji razvoj Općine, razmotriti mogućnosti izmjena cestovnog prometa, razmotriti pojedinačni zahtjevi građana i pravnih osoba za proširenjem građevinskih područja te uskladiti plan u cijelosti s novim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije. Nakon potpisivanaja Ugovora načelnik i predstavnice Zavoda obišli su teren na kojem se predviđa planiranje nove obilaznice Krašića, kao i druge lokacije koje će biti predmetom ovih izmjena i dopuna prostornog plana.

 

Odluku o izradi prostornog plana možete pogledati ovdje:

Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić (pdf)

 

Foto: Općina Krašić, Ž. Kučinić, 10.2021.

 

Potpisan Ugovor o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić - slika 1

 

Potpisan Ugovor o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić - slika 2

 

Potpisan Ugovor o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić - slika 3