ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Predstavljen radni Nacrt VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić
06. 12. 2021.

Predstavljen radni Nacrt VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić

Predstavljen radni Nacrt VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić

Radni Nacrt VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krašić predstavljen je načelniku Općine Krašić, gospodinu Josipu Petkoviću Fajniku, na radnom sastanku održanom 6. prosinca 2021. u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Ispred Zavoda, koji je stručni izrađivač ovih izmjena i dopuna prostornog plana, radni Nacrt predstavile su: odgovorna voditeljica izrade Ana Sivrić Mihelić, Željka Kučinić i Suzana Vujčić. U drugom dijelu sastanka infrastrukturni sustav u VI. izmjenama Plana prezentirale su Andrea Galić i Roberta Pišpek. Načelniku su predstavljeni kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000 i karte građevinskih područja u mjerilu 1:5.000 sa unesenim podacima iz novo donesenih propisa, stručnih podloga i studija te nedavno donesenih VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Kartografski prikazi također su dopunjeni sukladno zahtjevima javnopravnih tijela te inicijalnim zahtjevima građana koji su dostavljeni Općini Krašić prije same izrade. Načelnik je predstavio daljnje razvojne planove Općine koje će stručni izrađivači razmotriti i implementirati u prostorni plan, a također će, do sljedećeg radnog sastanka, pripremiti tekstualni dio obrazloženja Plana i dopunu Odredbi za provođenje.

 

Foto: D. Duvančić, 12.2021.

 

Predstavljen radni Nacrt VI. Izmjena i dopuna PPUO Krašić - slika 1