ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Predstavljen radni nacrt X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko
19. 10. 2022.

Predstavljen radni nacrt X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko

Predstavljen radni nacrt X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko

U utorak, 18. listopada 2022. godine, održan je sastanak u Gradu Jastrebarskom na kojem su predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije prezentirali radni nacrt X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko, kojeg izrađuju. Sastanku su, ispred Grada Jastrebarsko, prisustvovali gradonačelnik Zvonimir Novosel i Marijan Meštrić, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Ispred Zavoda sastanku su prisustvovali ravnateljica Željka Kučinić i Hrvoje Kujundžić, odgovorni voditelj izrade prostornog plana.

 

Predstavnici Zavoda prezentirali su kartografske prikaze prostornog plana dopunjene podacima iz nedavno donesenih VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kao i zahtjevima javnopravnih tijela te inicijalnim zahtjevima građana koji su dostavljeni Gradu prije same izrade. Predstavnici Grada predstavili su svoje daljnje razvojne planove koje će stručni izrađivači implementirati u prostorni plan. Po dovršenoj verifikaciji i detaljnom pregledu planova te dostavi primjedbi i prijedloga Zavodu, dopunit će se kartografski prikazi i izraditi tekstualni dijelovi Plana te pripremiti cjeloviti nacrt prijedloga za predaju Gradu i početak izrade Strateške studije o utjecaju prostornog plana na okoliš. Daljnji postupak izrade ovog plana provodit će se usporedo s izradom navedene strateške studije.

 

Foto: Grad Jastrebarsko, 18. listopad 2022.

Predstavljen radni nacrt X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko - slika 1

  

Predstavljen radni nacrt X. Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko - slika 2