ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Predstavnicima Grada Zaprešića predstavljeni nacrti prostornih planova
21. 09. 2021.

Predstavnicima Grada Zaprešića predstavljeni nacrti prostornih planova

Predstavnicima Grada Zaprešića predstavljeni nacrti prostornih planova

U četvrtak, 16. rujna 2021. godine, održan je sastanak u Gradu Zaprešiću na kojem su predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije prezentirali radne nacrte prostornih planova koje izrađuju za područje Grada. Zavod je stručni izrađivač V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića, kao i IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića. Sastanku je, ispred Grada Zaprešića, prisustvovao gradonačelnik Željko Turk te pročelnici i suradnici iz resornih upravnih odjela za graditeljstvo, financije i društvene djelatnosti: Marina Jaman, Sandra Sabol Valenčak, Miljenko Šoštarić, Miran Pokupec, Matija Fegeš i dr., dok su ispred Zavoda sastanku  prisustvovali Željka Kučinić, Hrvoje Kujundžić, Vitomir Štokić i Andrea Galić.

 

Predstavnici Zavoda prezentirali su kartografske prikaze iz oba plana, dopunjene podacima iz novo donesenih propisa, stručnih podloga i studija te nedavno donesenih VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kao i zahtjevima javnopravnih tijela te inicijalnim zahtjevima građana koji su dostavljeni Gradu prije same izrade. Predstavnici Grada predstavili su svoje daljnje razvojne planove koje će stručni izrađivači implementirati u prostorni plan, a koji se odnose na javne i društvene djelatnosti, zelenu infrastrukturu, uređenje urbanih cjelina grada i dr. Po dovršenoj verifikaciji i detaljnom pregledu planova te dostavi primjedbi i prijedloga Zavodu,  dopunit će se kartografski prikazi i tekstualni dijelovi te pripremiti cjeloviti nacrt prijedloga za predaju Gradu i utvrđivanje za javnu raspravu.

 

Predstavnicima Grada Zaprešića predstavljeni nacrti prostornih planova - slika 1

 

Predstavnicima Grada Zaprešića predstavljeni nacrti prostornih planova - slika 2

 

Foto: Grad Zaprešić, 16.9.2021.