ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Prihvaćanjem Strateške studije o utjecaju na okoliš nastavljen postupak izrade VII. Izmjena Prostornog plana Županije
04. 03. 2020.

Prihvaćanjem Strateške studije o utjecaju na okoliš nastavljen postupak izrade VII. Izmjena Prostornog plana Županije

Prihvaćanjem Strateške studije o utjecaju na okoliš nastavljen postupak izrade VII. Izmjena Prostornog plana Županije

Savjetodavno stručno povjerenstvo za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, na svojoj 4. sjednici održanoj 3. ožujka 2020. godine, donijelo je mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti navedene studije, čime su stvoreni uvjeti za pripremu i održavanje ponovne  Javne rasprave o prostornom planu i strateškoj studiji.

 

Podsjetimo, usporedo s postupkom izrade i donošenja VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije provodi se postupak Strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš. Nakon donošenja mišljenja Savjetodavnog stručnog povjerenstva o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije o utjecaju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije na okoliš na 2. sjednici, održanoj u prosincu 2018., proveden je, u siječnju i veljači 2019., jedinstveni postupak javne rasprave o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i o Strateškoj studiji o utjecaju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije na okoliš. Na temelju prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi iz javne rasprave Zavod je, u prvom dijelu 2019., izradio novi Nacrt prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije za ponovnu javnu raspravu.

 

Među prihvaćenim zahvatima iz javne rasprave koji su ugrađeni u prostorni plan su i zahvati koji značajno utječu na prostor i okoliš, poput novog sustava protočne hidroelektrane na Savi kod Zaprešića umjesto dosadašnjeg sustava s akumulacijom, kao i izmijenjenih trasa autocestovne obilaznice na zahtjev gradova i općina, u neposrednoj blizini zaštićenih dijelova prirode ili ekološke mreže. Zbog toga je stručni izrađivač Strateške studije, Oikon d.o.o. iz Zagreba, proveo dopunu Strateške studije o utjecaju prostornog plana na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja novo planiranih zahvata na okoliš te prijedlogom dodatnih mjera zaštite okoliša koje je potrebno ugraditi u prostorni plan.

 

Prihvaćanjem Strateške studije o utjecaju na okoliš nastavljen postupak izrade VII. Izmjena Prostornog plana Županije

 

Nakon dodatnih analiza koje su uslijedile te izmjena i usuglašavanja prostornog plana i studije prema  zaključcima 3. sjednice Savjetodavnog stručnog povjerenstva iz studenog 2019., izrađeni su elaborati koji u cijelosti ispunjavaju propise zaštite i očuvanja prirode i okoliša te je Povjerenstvo, na svojoj 4. sjednici, donijelo mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije, dopunjene prihvaćenim zahvatima iz javne rasprave. Odmah po implementaciji utvrđenih mjera zaštite okoliša u Nacrt VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije oba dokumenta upućuju se u daljnju proceduru – prema ponovnoj javnoj raspravi, a zatim i prema posljednjim fazama izrade i donošenja.

 

Prihvaćanjem Strateške studije o utjecaju na okoliš nastavljen postupak izrade VII. Izmjena Prostornog plana Županije 1

 

Slike: Obilazak terena za izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije (H.Kujundžić)