ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Priprema polazišta za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUO Orle
08. 09. 2022.

Priprema polazišta za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUO Orle

Priprema polazišta za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUO Orle

Na zamolbu Općine Orle danas je u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije održan sastanak na kojem je razmatrana potreba izrade novih, IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle. Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Orle – načelnik Ervin Vujica i pročelnica Sanja Cesarec te predstavnici Zavoda – Hrvoje Kujundžić i Željka Kučinić. Predstavnici Općine iznijeli su planove za realizaciju obnovljivih izvora energije po fazama, a razmatrane su i druge potrebe za manjim izmjenama prostornog plana. Predstavnici Zavoda utvrdili su da je cjelovito usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Orle sa posljednjim, VII. Izmjenama Prostornog plana Zagrebačke županije provedeno već kroz prethodne III. Izmjene ovog Plana. Dogovorena je daljnja savjetodavno - stručna suradnja Zavoda sa Općinom u pripremi Polazišta za izradu budućih Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja.

 

Foto: D. Duvančić, 09.2022.

 

Priprema polazišta za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUO Orle - slika 1