ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Razmotrena izrada detaljnih karata klizišta na sastanku s HGI
28. 05. 2021.

Razmotrena izrada detaljnih karata klizišta na sastanku s HGI

Razmotrena izrada detaljnih karata klizišta na sastanku s HGI

Danas je u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije održan sastanak s predstavnicima Hrvatskog geološkog instituta (HGI), s ciljem utvrđivanja mogućnosti izrade detaljnijih karata klizišta za područje Zagrebačke županije. Sastanku su, ispred HGI, prisustvovali dr.sc. Vlatko Gulam,  i dr.sc. Iris Bostjančić, dok su ispred Zavoda sastanku  prisustvovali Željka Kučinić, Andrea Galić i Hrvoje Kujundžić. U prvom dijelu Zavod je prezentirao Analizu geotehničkog zoniranja tla u prostornim planovima na području Zagrebačke županije, kroz koju smo upoznali predstavnike HGI s prikazom nestabilnih područja, područja pojačane erozije te aktivnih ili mogućih klizišta u različitim razinama prostornih planova u našoj županiji. Podsjetili smo da je podloga za Prostorni plan Zagrebačke županije bila Inženjersko geološka karta izrađena od strane Instituta za geološka istraživanja (danas HGI) 2000. godine, u mjerilu 1:100.000. Gradovi i općine u svojim su prostornim planovima, u najvećem dijelu, samo prenosili podatke iz Prostornog plana Županije u detaljnija mjerila ili su koristili tek nešto preciznije podatke iz starih planova bivših općina. U oba slučaja preuzeti podaci su nedovoljno precizni za kvalitetnu provedbu koja treba jamčiti stabilnost i sigurnost pri gradnji, a koja podrazumijeva i izradu dodatnih geomehaničkih elaborata u postupku izdavanja građevinskih dozvola. Stoga je i sazvan ovaj sastanak u Zavodu kako bismo s predstavnicima HGI razmotrili mogućnost izrade detaljnijih karata geotehničkog i geološkog zoniranja tla odnosno karata podložnosti na klizanje za područje Zagrebačke županije. U drugom dijelu sastanka predstavnici HGI predstavili su svoj rad u posljednje četiri godine na izradi karata podložnosti na klizanje i mogućnosti primjene predmetnih karata u prostornom planiranju te način izvođenja daljinskih istraživanja klizišta metodom LiDAR uz pomoć bespilotnih letjelica. U tijeku je izrada karata podložnosti na klizanje odnosno katastra klizišta na dvije manje odabrane lokacije područja Zagrebačke županije i to na lokacijama Grada Samobora i Općine Kravarsko ukupne površine cca 120.000 km2.. Zavod će o svemu izvijestiti predstavnike Zagrebačke županije te razmotriti mogućnost daljnje suradnje s HGI na izradi ovih karata.

 

Slika 1: sastanak s predstavnicima HGI u Zavodu

 

Razmotrena izrada detaljnih karata klizišta na sastanku s HGI - slika 1

 

Slika 2: Inženjersko geološka karta Zagrebačke županije (Institut za geološka istraživanja, 2000.g.)

 

Razmotrena izrada detaljnih karata klizišta na sastanku s HGI - slika 2