ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Suradnja Zavoda s Ministarstvom na izradi Državnog plana prostornog razvoja
15. 01. 2020.

Suradnja Zavoda s Ministarstvom na izradi Državnog plana prostornog razvoja

Suradnja Zavoda s Ministarstvom na izradi Državnog plana prostornog razvoja

U siječnju ove godine započeli su radni sastanci pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja sa svim županijskim zavodima s područja Republike Hrvatske. Prvi je sastanak održan upravo sa Zavodom za prostorno uređenje Zagrebačke županije, 13. siječnja 2020. godine. Na sastanku je detaljno prezentirana aplikacija eEditor putem koje se omogućuje pregled, unos i ažuriranje prostornih podataka za izradu Državnog plana prostornog razvoja. Aplikacija predstavlja GIS radno okruženje pokretano unutar web preglednika koje je povezano s Informacijskim sustavom prostornog uređenja Republike Hrvatske te ostalim GIS sustavima javnopravnih tijela. Prikazani su prikupljeni podaci iz prostornih planova različitih razina, podaci javnopravnih tijela te prijedlozi jedinica lokalne samouprave. Tako su za područje Zagrebačke županije prezentirani konkretni primjeri raznorodnih podataka za određene zahvate u prostoru. Stručnom raspravom utvrđeni su ispravni obuhvati ili položaj u prostoru pojedinih zahvata (ceste, dalekovodi) na samom sastanku. Za ostale podatke je dogovoreno da će Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije dati komentare putem navedene aplikacije te dostaviti podatke o zahvatima u prostoru na kojima su izvršene izmijene tijekom postupka izrade i donošenja VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije po održanoj javnoj raspravi. Također će dostaviti recentne izmjene i dopune prostornih planova uređenja gradova i općina. Tako prikupljeni komentari i podaci poslužit će Ministarstvu za pripremu Koncepcije odnosno Nacrta prijedloga Državnog plana prostornog razvoja.

 

Slika: Detalj prikaza sučelja aplikacije eEditor

Suradnja Zavoda s Ministarstvom na izradi Državnog plana prostornog razvoja

 

Suradnja županijskih zavoda za prostorno uređenje s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja na izradi Državnog plana prostornog razvoja započela je još 2015. godine. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije te je godine, temeljem sklopljenog „Sporazuma o poslovima obrade podataka prostornog plana Zagrebačke županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Zagrebačke županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja“ obradio podatke iz Prostornog plana Zagrebačke županije i svih prostornih planova uređenja gradova i općina na području Zagrebačke županije. Od tada se u ovom Zavodu svake godine implementiraju u GIS odabrani podaci iz novo donesenih izmjena i dopuna prostornih planova uređenja te dostavljaju Zavodu za prostorni razvoj pri nadležnom Ministarstvu za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja. Tijekom 2018. godine, u okviru dostave zahtjeva za izradu Državnog plana prostornog razvoja, ovaj Zavod izradio je i detaljnu analizu zahvata od državnog značaja iz svih važećih prostornih planova na području Zagrebačke županije. Nakon usuglašavanja s nadležnim tijelima u Zagrebačkoj županiji, Zavod je dostavio Ministarstvu popis zahvata koji se predlažu za unos u Državni plan prostornog razvoja i obradio navedene podatke.