ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
U tijeku je postupak izrade i donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Kravarsko
23. 05. 2019.

U tijeku je postupak izrade i donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Kravarsko

U tijeku je postupak izrade i donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Kravarsko

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), a po provedenom postupku nabave, preuzeo je obvezu izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko.

Postupak izrade i donošenja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko u fazi je izrade Nacrta prijedloga Prostornog plana.

 

Odluku o izradi Prostornog plana možete pogledati na sljedećem linku:

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/media/filer_public/c5/81/c5813ede-9798-4f36-a67f-3fe0dbe5e948/za_tisak_-_glasnik_11-2019.pdf

 

U tijeku je postupak izrade i donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Kravarsko

 

U tijeku je postupak izrade i donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Kravarsko 1

 

Slika: Obilazak terena za izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko (S. Vujčić)