ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Upravno vijeće usvojilo Godišnja izvješća Zavoda o radu i financijskom poslovanju u 2023.   
29. 01. 2024.

Upravno vijeće usvojilo Godišnja izvješća Zavoda o radu i financijskom poslovanju u 2023.  

Upravno vijeće usvojilo Godišnja izvješća Zavoda o radu i financijskom poslovanju u 2023.   

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije na svojoj 123. sjednici održanoj 29. siječnja 2024. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda u 2023. godini, kao i Odluku o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavoda u 2023. godini. Oba izvješća izradila je ravnateljica Zavoda u siječnju ove godine, sukladno Odluci o osnivanju te Statutu Zavoda. Iz usvojenih izvješća vidljiva je realizacija poslova u prošloj godini, strukturirana prema poslovima utvrđenim Planom rada i Financijskim planom za 2023. godinu. Najvažnije aktivnosti Zavoda u tom razdoblju odnose se na izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kao i na suradnju s gradovima i općinama u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti. Suradnja se provodila kroz pripremu polazišta za izradu planova, detaljne preglede radnih verzija prostornih planova i analizu u odnosu na usklađenost s Prostornim planom Zagrebačke županije, izdavanje mišljenja na konačne prijedloge, ali i samu izradu dva prostorna plana čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina. Od aktivnosti u 2023. godini treba izdvojiti i daljnje unaprjeđenje Informacijskog sustava prostornog uređenja, osobito ažuriranje WEB GIS aplikacije Preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije.

 

Upravno vijeće, na istoj sjednici, usvojilo je i objedinjeni sažetak navedenih izvješća za Županijsku skupštinu Zagrebačke županije te donijelo Odluku o ostvarivanju i korištenju Vlastitih prihoda u 2024. godini kao i Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2023. godine.

 

Usvojena Godišnja izvješća objavljuju se u nastavku: