ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Upravno vijeće usvojilo Godišnja izvješća Zavoda o radu i financijskom poslovanju
16. 02. 2022.

Upravno vijeće usvojilo Godišnja izvješća Zavoda o radu i financijskom poslovanju

Upravno vijeće usvojilo Godišnja izvješća Zavoda o radu i financijskom poslovanju

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije na svojoj 107. sjednici održanoj 16. veljače 2022. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije u 2021. godini, kao i Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2021. godinu. Sukladno Odluci o osnivanju Zavoda te članka 23. i 25. Statuta Zavoda, ravnateljica Zavoda izradila je i dostavila Upravnom vijeću navedene dokumente. Iz usvojenih izvješća vidljiva je realizacija poslova u prošloj godini, strukturirana prema poslovima utvrđenim Planom rada i Financijskim planom Zavoda za 2021. godinu. Najvažnije aktivnosti u tom razdoblju odnose se na dovršetak izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, dovršetak izrade Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016.-2020. godine, dovršetak izrade čak tri prostorna plana te dva izvješća o stanju u prostoru za gradove i općine Zagrebačke županije te preuzimanje i početak izrade još tri prostorna plana kao i sudjelovanje u pregledu potresom oštećenih zgrada. Upravno vijeće usvojilo je i objedinjeni sažetak navedenih izvješća za Županijsku skupštinu te donijelo Odluku o raspolaganju viškom sredstava iz 2021. godine. Osim navedenih Godišnjih izvješća o radu i financijskom poslovanju Upravno vijeće usvojilo je i Izvješće o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za 2021. godinu te donijelo Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za 2022. godinu.

 

Usvojena Godišnja izvješća objavljuju se u nastavku:

 

 

 

 

Foto: H. Kujundžić, 02.2022.

 

Upravno vijeće usvojilo Godišnja izvješća Zavoda o radu i financijskom poslovanju - slika 1