ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine
23. 02. 2021.

Usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine

Usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine

Županijska skupština Zagrebačke županije, na svojoj 23. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, usvojila je Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje od kraja 2016. do kraja 2020. godine. Izvješće je izradio Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije tijekom 2020. godine, temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru. Izvješće sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu izrade i provođenja dokumenata prostornog uređenja te preporuke za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom aktivnosti za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

 

Prvi dio Izvješća daje analizu i ocjenu stanja u prostoru, a odnosi se na demografske pokazatelje (koji pokazuju blagi pad ali i dalje sa prognoziranim porastom stanovnika do 2030.), gospodarske pokazatelje (koji su i dalje povoljni i svrstavaju Županiju na visoko 4. mjesto u Državi prema indeksu razvijenosti), opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za Županiju (ovdje ističemo povećanje priključenog stanovništva na sustav javne vodoopskrbe sa 75% na 76,4% kao i brojne realizirane projekte iz područja cestovne i željezničke infrastrukture), opremljenost naselja društvenom infrastrukturom (izgradnja škola, vrtića, dvorana) te na zaštitu i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja u kojem dijelu opisujemo posljedice razornih potresa koji su 2020. pogodili i područje naše Županije.

 

U drugom dijelu Izvješća dajemo pregled donesenih prostornih planova i planova u izradi. Ovdje posebno ističemo sveobuhvatne VII. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije koje su donesene krajem proteklog razdoblja kao i osvrt na čak 33 donesene izmjene i dopune prostornih planova uređenja gradova i općina u proteklom razdoblju. Kao mjere unapređenja prostornog razvoja i nadalje predlažemo izmjene i dopune važećih prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine te najavljujemo izradu prostornih planova nove generacije na svim razinama planiranja. Ukazujemo i na nužnost korištenja informacijskog sustava prostornih pokazatelja i podataka za praćenje stanja u prostoru, kao i na važnost informiranja stručne i najšire javnosti o području urbanizma i prostornog planiranja.

 

Kratak pregled Izvješća kroz Prezentaciju, koja je također dostavljena u materijalima za Županijsku skupštinu, možete pogledati u nastavku:

 

Usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine

 

Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2016. – 2020. u cijelosti se može pogledati na sljedećem LINKU.

 

Usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine 1

Usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine 2

 

Usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine 3

 

 

Usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2016. – 2020. godine 4