ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Utvrđen Konačni prijedlog VII. Izmjena i dopuna PPZŽ
27. 10. 2020.

Utvrđen Konačni prijedlog VII. Izmjena i dopuna PPZŽ

Utvrđen Konačni prijedlog VII. Izmjena i dopuna PPZŽ

Župan Zagrebačke županije donio je 16. listopada 2020. godine Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kao i Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec – Zračna luka Zagreb. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, odmah po utvrđivanju, pripremio je elaborat Konačnog prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije te ga dostavio nositelju izrade za potrebe ishođenja suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Po ishođenju suglasnosti na oba dokumenta, isti se dostavljaju Županijskoj skupštini Zagrebačke županije na donošenje.

 

Utvrđen Konačni prijedlog VII. Izmjena i dopuna PPZŽ - slika 1