ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Utvrđen Pročišćeni tekst i grafički dio Prostornog plana Zagrebačke županije
22. 01. 2021.

Utvrđen Pročišćeni tekst i grafički dio Prostornog plana Zagrebačke županije

Utvrđen Pročišćeni tekst i grafički dio Prostornog plana Zagrebačke županije

Odbor za Statut, Poslovnik i propise Županijske skupštine Zagrebačke županije utvrdio je, na svojoj 41. sjednici održanoj 22. siječnja 2021. godine, pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana Zagrebačke županije. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana Zagrebačke županije sadržan je u „Elaboratu pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana Zagrebačke županije“ kojeg je izradio Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije u siječnju 2021. godine. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana Zagrebačke županije objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 2/2021. Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana Zagrebačke županije objavit će se na službenim internetskim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

Podsjetimo, Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 20. sjednici, održanoj 10. prosinca 2020. godine, donijela je Odluku o VII. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 43/20 i 46/20 – ispravak). Člankom 102. navedene Odluke ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise Županijske skupštine Zagrebačke županije da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odredbi za provođenje prostornog plana i Grafičkog dijela prostornog plana u elektroničkom i analognom obliku u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Donesene VII. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije objavljene su na ovim stranicama u cijelosti. U nastavku dajemo poveznice na objavljeni Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i na Elaborat pročišćenog teksta i grafičkog dijela Prostornog plana Zagrebačke županije.

 

Poveznicu na Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana Zagrebačke županije postavit ćemo na ovoj stranici odmah po objavi „Glasnika Zagrebačke županije“ broj 2/2021 na Internetskim stranicama Zagrebačke županije:

PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 2/2021)

 

Poveznicu na Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana Zagrebačke županije objavit ćemo odmah po potpisu i ovjeri elaborata te postavi elaborata na Internetske stranice Zavoda.

ELABORAT PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVOĐENJE I GRAFIČKOG DIJELA PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 

Utvrđen Pročišćeni tekst i grafički dio Prostornog plana Zagrebačke županije