ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Grada Zaprešića
26. 06. 2020.

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Grada Zaprešića

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Grada Zaprešića

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i po provedenom postupku nabave, preuzeo je obvezu izrade nacrta izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2016.-2020. za Grad Zaprešić.

 

U skladu s Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru, izvješće sadrži analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru u proteklom četverogodišnjem razdoblju, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

 

Po dovršetku izrade nacrta izvješća te razmatranja i usvajanja po nadležnom gradskom tijelu, Izvješće o stanju u prostoru Grada Zaprešića 2016.-2020. bit će objavljeno na službenim mrežnim stranicama Zavoda. Sva dosad usvojena izvješća o stanju u prostoru gradova i općina, čije je nacrte izradio ovaj Zavod, mogu se vidjeti na sljedećem linku.

 

 

Slika: Panorama grada Zaprešića, H.Kujundžić, 06.2020.

 

Započela izrada Izvješća o stanju u prostoru Grada Zaprešića